BusinessConnect wordt RIPE lid

Full-service internetprovider BusinessConnect BV uit Zundert is sinds 1-10-2011 volwardig RIPE-lid geworden. Deze stap was reeds lang voorbereid en is voor ons van groot belang voor de toekomst. Dankzij dit lidmaatschap hebben we voorlopig voldoende over voldoende IP-adressen (zowel ipv4 als ipv6). Daarnaast kunnen we dankzij dit lidmaatschap ons eigen netwerk verder uitbouwen over verschillende locaties in Nederland en zo de redundantie van ons netwerk verder verhogen. Tevens hebben we ook een eigen AS-nummer toegekend gekregen, AS15693. Door deze stap hebben we onze eigen ip-ranges en kunnen we deze dynamisch routeren al naargelang de beste route. Naast de vrij technische rol van het Ripe Network Coordination Center (NCC) is RIPE ook een platform waar professionals en belanghebbenden gezamenlijk bedenken, bediscussieren en besluiten hoe het internet technisch en organisatorisch zou moeten worden georganiseerd. Naast RIPE voor Europa zijn er ook vergelijkbare organisaties voor andere werelddelen.