GDPR/AVG en domeinnaamregistraties

Sinds jaar en dag bewaren wij niet meer gegevens van u dan strikt noodzakelijk is voor onze uitvoering. Zo hebben wij ook geen bsn-nummers, geboortedata of afschriften van legitimatiebewijzen in ons bezit.

In sommige gevallen echter vereist de levering van bepaalde specifieke diensten (met name domeinnamen) dat we deze gegevens echter wel verwerken en bewaren.

Deze domeinen welke specifieke eisen hebben zijn beschikbaar in een aparte lijst. Mocht u een domein willen registreren van deze lijst zal het dus zijn dat we aanvullende, persoonlijke gegevens moeten vragen.

Voor de overige gegevens welke wij verwerken hebben we een privacy-statement waarin vermeld staat welke gegevens we verzamelen en waarvoor die gebruikt worden.

Mocht u hieromtrent vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.