Klantenportaal

Maildisclaimer BusinessConnect BV

Mail disclaimer

Deze e-mail en eventuele bestanden die bij dit bericht zijn verzonden, zijn vertrouwelijke en uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde(n). Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen, wordt u verzocht de systeembeheerder en verzender hiervan op de hoogte te brengen.

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie die uitsluitend bestemd is voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u is bestemd, is openbaarmaking, verspreiding en/of vermenigvuldiging van dit bericht, verboden. Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte te brengen en het bericht vervolgens van uw systeem te verwijderen. Indien dit bericht niet voor u is bestemd, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of het ondernemen van eventuele acties op basis van de inhoud van deze informatie, strikt verboden.

Belangrijke informatie vanwege Covid-19

Vanwege de uitbraak van Covid-19 hebben wij en leveranciers / onderaannemers van ons een aantal maatregelen ingesteld.

U leest er meer over op onze nieuwspagina.