Geregistreerd domein

Dit domein is geregistreerd door een van onze klanten

This domain has been registered by one of our customers

Er is momenteel een storing met een aantal DSL-verbindingen in de regio Limburg.

Verdere informatie volgt.