Klantenportaal

Privacy-statement

Privacy policy BusinessConnect B.V.

Deze website valt, als openbaar communicatie-orgaan, evenals onze andere dienstverlening onder het beheer van BusinessConnect BV, statutair gevestigd te Zundert en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20118382.

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom hebben we vastgelegd wat wij aan gegevens verzamelen en hoe we daar mee om gaan:

  • Wij beschermen alle informatie die u met ons deelt;
  • Wij delen uw informatie niet met derde partijen tenzij strikt noodzakelijk voor de uitoefening van onze werkzaamheden en/of verbetering van onze dienstverlening;
  • Wij verzamelen alleen gegevens die bij kunnen dragen aan een optimale dienstverlening. Hierbij kan in geval van onze websites (waaronder begrepen ons klantportaal en webshop) gebruik gemaakt worden van cookies en externe analyse-tools;
  • Wij beperken de toegang tot uw gegevens tot alleen die medewerkers die deze toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden;
  • Wij verifiëren indien nodig de identiteit van de klanten die ons bellen om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw gegevens;
  • Wij garanderen dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met het vertrouwen dat u ons schenkt; vanuit die hoedanigheid werken wij volgens de principes van de ISO 27001 certificering.

 

Naast deze garantie tot discretie kunt u ook rekenen op transparantie en duidelijkheid van onze overeenkomsten.

Deze Privacy Statement is van toepassing op al onze diensten.

Het kan nodig zijn om deze policy aan te moeten passen omdat bijvoorbeeld onze diensten of de wetgeving wijzigt. Wij kunnen deze inhoud dan ook zonder waarschuwing vooraf wijzigen.  

Versie 1.2 – 7 november 2017