Klantenportaal

Privacy-statement

Privacy policy BusinessConnect B.V.

 

Deze website valt als openbaar communicatie-orgaan, evenals onze andere dienstverlening onder het beheer van de BusinessConnect BV, statutair gevestigd te Zundert en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20118382.

In dit document leest u wat wij aan gegevens verzamelen en hoe we omgaan met uw privacy.

Dit privacy statement is van toepassing op al onze diensten.

Wij hechten grote waarde aan bescherming van privacy.

Vanuit die hoedanigheid wordt in dit document beschreven welke gegevens wij verzamelen en hoe we daar mee omgaan :

  • Wij beschermen alle informatie die u met ons deelt;
  • Wij verzamelen alleen gegevens die bij kunnen dragen aan een optimale dienstverlening. Hierbij kan in geval van onze websites gebruik gemaakt worden van cookies en externe analyse-tools;
  • Wij beperken de toegang tot uw gegevens tot alleen die medewerkers die deze toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden;
  • Wij verifiëren indien nodig de identiteit van de klanten die ons bellen om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw gegevens;
  • Wij garanderen dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met het vertrouwen dat u ons schenkt; vanuit die hoedanigheid werken wij volgens de principes van de ISO 27001 certificering.

Naast deze garantie tot discretie met betrekking tot uw gegevens kunt u ook rekenen op transparantie van onze overeenkomsten.

Het kan nodig zijn om deze policy aan te moeten passen omdat bijvoorbeeld onze diensten of de wetgeving wijzigen. Wij kunnen deze inhoud dan ook zonder waarschuwing vooraf wijzigen.

 

Versie 1.1 – 4 maart 2015