Verschillen tussen zakelijke en particuliere verbindingen

  1. Home
  2. Verbindingen
  3. Verschillen tussen zakelijke en particuliere verbindingen

Veel klanten vragen ons waarin onze zakelijke verbindingen verschillen ten opzichte van verbindingen van andere aanbieders. Immers; de term “zakelijke internetverbinding” vind je overal. Toch zijn de verschillen groot! In deze blogpost laten we er een aantal zien.

Wat is belangrijk?

Een zakelijke verbinding is een (internet) verbinding die geschikt is voor zakelijk gebruik. Concreet houdt dat dus in :

  • De verbinding haalt de opgegeven bandbreedte zoals opgegeven, rekening houdend met overboeking en (bij ADSL en VDSL) de lijnlengte en -kwaliteit;
  • Lage latency / Round-Trip-Time (RTT);
  • Goede ondersteuning in geval van problemen;
  • Deugdelijke en passende hardware;
  • Geen blokkade van bepaalde typen verkeer (netneutraliteit);
  • Geen overboeking van het achterliggend netwerk.

Bandbreedte

De bandbreedte die behaald kan worden met glasvezel is fors hoger. Daarnaast zijn de upload en downloadsnelheid gelijk (wat bij DSL niet is). Deze laatste typen verbindingen zijn zeer zeker zakelijk te gebruiken, mede vanwege de relatief lage kosten. Echter; doordat deze over koperdraad geleverd worden is de maximaal haalbare snelheid afhankelijk van hoe ver u verwijderd bent van de telefooncentrale, wijkcentrale of wijkverdeler.Hierbij geldt, hoe langer de kabel, des te lager de maximaal te behalen snelheid. Helaas is bandbreedte de enige term die je overal tegenkomt… Iedere aanbieder vertelt alleen de snelheid terwijl het soms de andere factoren zijn die het verschil maken.

Latency

Volgens ons is de vertraging (“latency”) een belangrijke factor bij zakelijke verbindingen. De latency is namelijk van invloed hoe snel de gegevens daadwerkelijk verstuurd kunnen worden. In geval van datastromen verstuurd het verzendende apparaat een pakket (een hoeveelheid gegevens) en wacht op bevestiging van de ontvanger voor er een volgend datapakket wordt verstuurd.
Als de latency hoog is, zal dus de effectieve bandbreedte fors naar beneden gaan. Dit komt doordat er te lang gewacht moet worden op de bevestiging. Dit wordt ook wel de Round-Trip-Time (RTT) genoemd. Voor meer informatie kunt u onze blogpost “Zakelijke verbindingen en latency” lezen.

Ondersteuning

De ondersteuning merkt u niet tot er problemen zijn. Een zakelijke provider heeft een deskundige en goed bereikbare telefonische helpdesk die desnoods 24 x 7 bereikbaar is.
Daarnaast proberen zij uw probleem op te lossen door mee te denken in plaats van een duurdere verbinding te verkopen of uw problemen te “verklaren” door andere factoren.

Deugdelijke en passende hardware

In de praktijk blijkt dat sommige (grotere) providers een type router bij een verbinding geven die technisch niet geschikt is voor die verbinding. Zo wordt een 100 Mbit glasvezel opgeleverd met daarbij een router die volgens opgaaf van de fabrikant slechts 25 Mbit kan routeren. Wij vragen ons dan af waarom men dat daar doet.

Geen blokkade op verkeerssoorten

Netneutraliteit is een relatief nieuwe term. In het kort komt het er op neer dat internet open is en moet blijven. Sommige providers blokkeren echter sommige soorten verkeer of handelen verkeer met vertraging af. Hierdoor zouden ze hun eigen diensten kunnen bevoordelen waardoor andere aanbieders van soortgelijke diensten achtergesteld worden.
Wij zijn al vanaf onze oprichting voorstander van een open internet. Wij vertragen geen soorten verkeer van andere aanbieders omdat we een soortgelijke dienst aanbieden.Zo kunt u met een verbinding van ons zonder problemen uw Voice-over-IP (VoIP) via een andere aanbieder afnemen.

Geen overboeking

Overboeking wordt gebruikt om aan te geven hoe de versnijding van de bandbreedte is. Zo kan een verbinding premium zijn (1 op 1; ofwel u krijgt alle beschikbare bandbreedte) of deze kan op basis van 1:5 of 1:10 wordt overboekt. In dat geval heb je nooit minder dan 1/5 of 1/10 van de bandbreedte. Echter, niet alleen de verbinding zelf kan overboekt worden. Ook het landelijk netwerk vanaf de wijkverdeler tot en met internet bestaat uit verbindingen die overboekt kunnen worden.

In de praktijk is het probleem met overboeking door de provider veroorzaakt. Ze verkopen bewust meer bandbreedte dan ze af kunnen wikkelen op één of meerdere trajecten waardoor die regio’s minder netto bandbreedte hebben. De reden hiervan is kostenbesparing. Één van de grote nadelen hiervan is dat er in het achterliggend netwerk congestie (“file”) optreedt doordat meer data wordt aangeboden dan verwerkt kan worden.

Overboeking en vertragingen leiden vaak tot een hogere latency omdat de bevestiging van ontvangst vertraagd is. Je krijgt als gebruiker de ervaring dat je verbinding te traag is terwijl de kans groot is dat het probleem niet in je eigen verbinding zit maar in het netwerk van je provider.

Praktijkvoorbeelden

We komen met regelmaat in contact met prospects die snelheidsproblemen ervaren waarbij hun huidige provider adviseert om de bandbreedte te verhogen aangezien zij die traagheid wijten aan de te kleine verbinding. Wat wij in zo’n situatie doen is gedurende een aantal weken de verbinding monitoren waarbij we continue de bandbreedte en de latency meten. Hieruit blijkt vaak dat het achterliggend netwerk van de provider te zwaar overboekt is. Andere oorzaken van snelheidsproblemen kunnen echter ook een slechte interne bekabeling, inferieure of zelfs ongeschikte routers of geïnfecteerde computers zijn.

Conclusie

Onze conclusie is dat de latency op een verbinding belangrijker is dan de bandbreedte ondanks het feit dat iedere aanbieder het over bandbreedte heeft.
Daarom monitoren wij ons netwerk continue op latency en gebruikte bandbreedte om tijdig op te schalen. Hierdoor blijven wij een niet-overboekt core-netwerk hebben waardoor we een lage latency en hoge bandbreedte kunnen garanderen voor onze zakelijke gebruikers.

Gebruikte termen:

Bandbreedte: de hoeveelheid gegevens die per tijdseenheid over een verbinding kunnen, bijvoorbeeld 100Mbit / sec. In de volksmond wordt dit vaak verkort tot 100Mbit.
Latency: de term voor vertraging in het dataverkeer. Deze vertragingen worden veroorzaakt door switches en routers in het pad tussen begin- en eindpunt van de datastroom; door verzadiging van het netwerk (overboeking; maar daarover verderop meer) of door fysieke beperkingen zoals bijvoorbeeld de lichtsnelheid.
MTU: Maximum Transmission Unit, de maximale pakketgrootte die over een dataverbinding kan passeren. Deze grootte is afhankelijk van het type verbinding.
RTT: Round-Trip delay Time. De tijd die nodig is om een data-pakket te versturen en de tijd die nodig is om de bevestiging van ontvangst te ontvangen.
Window-size: De hoeveelheid data die verstuurd wordt vóór een bevestiging vereist is.

Menu
Share via
Copy link
Powered by Social Snap