Abuse

Berichten Overzicht

  1. Home
  2. Abuse

Abuse / notice en takedown flowchart

Hieronder vindt u een flowchart met onze procedure voor Abuse en Notice and takedown-meldingen. Wilt u een melding van misbruik door één van onze relaties aan ons melden? Of maakt iemand binnen ons netwerk inbreuk op uw rechten? Gebruik dan…

Abuse / notice en takedown procedure

Hieronder vindt u onze procedure voor Abuse- en Notice- and Takedown verzoeken. Van deze procedure is ook een flowchart beschikbaar. Als BusinessConnect BV een melding ontvangt via het klachtenformulier, bevestigt zij zo snel mogelijk de ontvangst bij de Melder. BusinessConnect…

Melding abuse / inbreuk op rechten

Middels onderstaand formulier kunt u uw abuse melding aan ons doorgeven. Vul, voor een zo snel mogelijke afwikkeling, dit formulier zo volledig mogelijk in en voeg indien mogelijk ook bewijsmateriaal bij. Wij zullen na ontvangst van dit formulier volgens onze…

Abuse / Notice en takedown

BusinessConnect BV hecht veel belang aan veiligheid en integriteit. Mede daarom hebben we een beleid omtrent “abuse” (internetmisbruik). Zo wijzen wij onze relaties op het feit dat eventueel door hun geplaatst materiaal inbreuk kan maken op rechten van derden. Ook…
Menu