Aanpassing aan koeling in datacentra

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Aanpassing aan koeling in datacentra

Om het energieverbruik in datacentra te verminderen zullen een aantal maatregelen ingevoerd worden in de diverse datacentra. Dit heeft dus ook impact voor uw apparatuur indien die bij ons geplaatst is.

1. Maatregel PH1: Stel een hogere koeltemperatuur in voor de koeling van servers
Alle datacentra in Nederland zijn verplicht om de setpoint van de zaalkoelers in te stellen op een minimum temperatuur van 27°C (bij gebruik van compressiekoeling of natte koeling). Deze wettelijke maatregel is ingevoerd om het energieverbruik te verminderen.
Vanaf heden gaan de diverse datacentra beginnen met het geleidelijk verhogen van de setpoint van de zaalkoelers zodat deze uiterlijk oktober 2024 de vereiste 27°C heeft bereikt.

Wat betekent dit voor u?
Door de circulatie van lucht kan het voorkomen dat de aanvoertemperatuur van uw suite of rack hoger is dan de ingestelde 27°C.
Dit betekent dat met ingang van 1 juli 2024 de SLA-bepalingen met betrekking tot koeling zodanig zijn aangepast dat de maximale temperatuur 32°C bedraagt.

Optimaal gebruik luchtcirculatie.
Graag attenderen wij u op onze huisregels waarin het gebruik van blindpanelen en luchtgeleiders verplicht is gesteld.
Door deze maatregelen toe te passen, maakt u optimaal gebruik van de aangeboden luchtcirculatie.

2. Maatregel FI2: Stel geautomatiseerd energiebeheer in op servers
Datacentra zijn verplicht haar klanten op te leggen dat zij geautomatiseerd energiebeheer instellen. Daarnaast worden datacentra ook verplicht gesteld om haar klanten te controleren of deze instellingen ook daadwerkelijk gehanteerd worden.
Brancheorganisaties DDA en NL Digital hebben in overleg met de omgevingsdiensten op 27 juni jongstleden de werkwijze vastgesteld waarbij de datacenterexploitant via een jaarlijkse audit (steekproef) deze controle uitvoert. De omgevingsdienst zal de resultaten van de steekproeven opvragen en eventueel een aanvullende steekproef uitvoeren.

Wat betekent dit voor u?
Als klant van BusinessConnect kunnen één of meerdere van uw servers worden geselecteerd tijdens de jaarlijkse audit waarbij gevraagd zal worden aan te tonen dat er gebruikgemaakt wordt van geautomatiseerd energiebeheer. In de werkwijze is het volgende vastgesteld:

“De steekproef behelst dat de a-select geselecteerde klant op controleerbare wijze inzage in de instellingen geeft aan het datacenter door het verzamelen van (gepseudonimiseerde) schermafbeeldingen.”

Mocht u om moverende redenen een server niet hebben ingesteld op geautomatiseerd energiebeheer, dan dient u hiervoor een onderbouwing aan te leveren.

Het niet meewerken aan deze werkwijze resulteert in toezicht en handhaving volgens de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) door de bevoegde omgevingsdienst.
Dit kan betekenen dat de datacenterexploitant wordt gesommeerd om informatie aan te leveren over de instellingen van alle in haar datacenters geplaatste servers.

Hebt u vragen hieromtrent?
Voor meer gedetailleerde informatie en de officiële bekendmakingen kunt u de volgende publicaties raadplegen (let wel, u dient naar de betreffende maatregel te scrollen):

Staatscourant 2023, 15844 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)
Erkende maatregelenlijsten (EML) (rvo.nl)
Werkwijze-Energiebeheer-voor-servers-in-datacenters (odnzkg.nl)

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of onze klantenservice via support@businessconnect.nl.

Menu
Share via
Copy link
Powered by Social Snap