BusinessConnect verlaagt haar CO2 uitstoot

  1. Home
  2. Algemeen
  3. BusinessConnect verlaagt haar CO2 uitstoot

Om onze CO2 uitstoot te beperken is medio 2018 besloten om de verwarming op gas te vervangen door een warmtepomp. Daarnaast is besloten om het dak van ons kantoorpand te voorzien van zonnepanelen.

In Maart 2019 is de warmtepomp geplaatst en in bedrijf gesteld. Deze voorziet ons kantoor van verwarming.

Warmtepomp

De warmtepomp is een lucht/water warmtepomp. De energie uit de buitenlucht wordt gebruikt om de vloerverwarming te voorzien van warmte. Op die manier wordt er door ons geen gas meer gebruikt en kunnen we in de zomer via de vloer koelen.

In Mei 2019 zijn de zonnepanelen geplaatst.

 

zonnepanelen kantoor BusinessConnect

Ons dak ligt haaks op het zuiden en vormen dus een ideale locatie voor een PV-installatie. De panelen zijn geplaatst in oost/west opstelling (helling van 13 graden) om ervoor te zorgen dat de productie van energie zoveel mogelijk overeenkomt met werktijden en optimaal is voor onze locatie.

De panelen zijn voorzien van SolarEdge Power optimizers en afgekoppeld op een tweetal 25KVA omvormers die de opgewekte gelijkspanning omzetten in netspanning en aan het lichtnet leveren.

omvormers
Deze installatie heeft een maximale opbrengst van bijna 50.000 Wp. Dit komt overeen met een jaaropbrengst van bijna 40.000 kWh. Dit is fors meer dan ons eigen verbruik. Het restant van de opgewekte elektriciteit wordt teruggeleverd aan het net.
Wij trachten op zoveel mogelijk manieren de belasting voor het milieu te beperken. Lees meer over onze kijk op duurzaamheid.
Menu
Share via
Copy link
Powered by Social Snap