Speedtest

  1. Home
  2. Algemeen
  3. Speedtest

Op deze pagina kunt u snel een speedtest uitvoeren. Doordat wij grote bestanden gebruiken duurt de download langer dan bij een gemiddelde test. Hierdoor is de snelheid nauwkeuriger te bepalen. De uploadsnelheid is helaas niet te testen.

Het kan zijn dat een supportmedewerker van ons u verzoekt om één van deze files te downloaden.

Deze files zijn niet uitvoerbaar en bevatten willekeurig gegenereerde data. Hierdoor is compressie gedurende de download niet mogelijk (welke een vertekend beeld zou geven van uw downloadsnelheid) en zijn ze niet schadelijk voor uw systemen. Vanwege het feit dat andere snelheidstests buiten ons eigen netwerk zitten; worden die resultaten normaliter door ons niet gebruikt.

Houdt u er wel rekening mee dat de snelheid indien u geen gebruik maakt van een verbinding van ons beïnvloedt kan worden door diverse externe factoren waar wij geen invloed op hebben.

Indien u wel een verbinding ons hebt dan kunt u met de uitslag van deze test beoordelen of de snelheid van uw verbinding voldoet aan de technische eisen.

U kunt de volgende files downloaden :

Menu
Share via
Copy link
Powered by Social Snap