Melding abuse / inbreuk op rechten

 1. Home
 2. Abuse
 3. Melding abuse / inbreuk op rechten

Middels onderstaand formulier kunt u uw abuse melding aan ons doorgeven. Vul, voor een zo snel mogelijke afwikkeling, dit formulier zo volledig mogelijk in en voeg indien mogelijk ook bewijsmateriaal bij. Wij zullen na ontvangst van dit formulier volgens onze procedure uw melding beoordelen.

  Bewijs, lever bij uw klacht altijd zoveel mogelijk bewijsmiddelen mee zoals:

  • Volledige URL waar het materiaal te vinden is

  • Complete omschrijving van het materiaal waar de klacht betrekking op heeft

  • Screenshots

  • Eventueel logfiles van firewall indien dit betrekking heeft op een (d)dos-attack

  Wat is de eis:

  Wat is de grond van de klacht:

  Toelichting:

  Indien de melding een inbreuk op een recht betreft: Ik verklaar dat ik rechthebbende ben van het recht waarop een inbreuk is gepleegd dan wel gerechtigd ben om namens de rechthebbende op te treden (lever bewijs mee).Ik heb geprobeerd de website zelf te benaderen

  Zo ja, welke reden gaf deze om niet in te grijpen:

  Dit is een spoedmelding

  Er kan alleen sprake zijn van spoed indien de vermeende onrechtmatige of ongewenste informatie onmiskenbaar onrechtmatig is en de aanwezigheid van deze informatie op de website directe en grote schade veroorzaakt bij u als melder. Wij beoordelen uw motivatie zo nodig in overleg met onze juridische adviseurs.

  Bestanden:

  Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld, de verstrekte informatie klopt en ik, de melder zal alle schade aan BusinessConnect vergoeden als blijkt dat ik onjuiste informatie heb verstrekt.

  Menu
  Share via
  Copy link
  Powered by Social Snap