Abuse en Notice- en Takedown procedure ingevoerd

  1. Home
  2. Algemeen
  3. Abuse en Notice- en Takedown procedure ingevoerd

Internet hoort een veilige plaats te zijn.

Een veilige plaats voor uw eigen website en een veilige plaats voor uw gegevens zoals andere online geplaatste materialen. Ook onze verbindingen horen daar natuurlijk bij. Relaties welke (ongewenst) verkeer veroorzaken richting andere internetgebruikers veroorzaken overlast en dat is onwenselijk.

Om in deze materie duidelijkheid te scheppen voor derden hebben we een procedure opgesteld welke duidelijkheid verschaft in hoe wij met dergelijke zaken omgaan. Dit kunnen meldingen zijn welke betrekking hebben op auteursrecht of privacy (mijn gegevens staan op iemands website vermeld) of meldingen welke betrekking hebben op overlast veroorzaakt vanaf een verbinding van ons.

U vindt deze gegevens en het formulier via de link “abuse” onderaan iedere pagina van onze website. Immers; veiligheid en integriteit op internet is in ieders belang; en wij dragen daar actief aan bij !

Menu